Maritime_Industrie”class=

挑衅的政治

政治是我个人的看法

Vi er meget glade for, at du har visit interesse for verksomhed。Databeskyttelse har en særlig høj优先级为ledelsen af GMS Instruments。Brugen af internetsiderne på GMS Instruments er mulig uden angivelse af个人数据;Hvis en registreret person imidlertid ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via hjemmeside, kan det blive nødvendigt at behandle personlige data。Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lom æssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede。

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, address, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) ogi overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for GMS Instruments。Ved jælp af denne databeskyttelseserk æring vil virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, bruger og behandler。Desuden通知de登记人ved jælp af denne databeskyttelseserkll æring om de rettigheder, som de har ret til。

Som dataansvarlig har GMS Instruments实施的标准,标准,组织的标准,用于在sikre den mest fuldstændige beskyttelse af de personoysninger, der behandles via dette websted。Internetbaserede dataoverførsler kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres。Derfor står det enhver registreret frit for at overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks。telefonisk。

1.定义

数据库数据数据保护工作på GMS Instruments er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver i forbdelse med vedtagelsen af den general databeskyteresforordning (GDPR)。databeskyttelseserkll æring skal være læselig og forståelig for offentligheden samt for kunder og forretningspartnere。为了在sikre dette vil vi gerne først forklare den anvendte terminologi。

我denne databeskyttelseserkler æring bruger vi bla。følgende udtryk:

一)Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fisisk person(“den registrerede”)。En identificerbar fysisk person er En person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning直到En identifikator som f.eks。Et navn, Et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske人。

b)登记人

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fisisk person, hvis personoysninger behandles af Den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen。

c) forarbejdning

Behandling er enhver operation eller række af operer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved jælp af automatiserede midler ej, såsom indsamling,登记,组织,strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse transmission, eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller kombination, begræ nning, sletning eller tilintetgo relse。

d) begr æ nning af behandling

begræ nning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse deres behandling i fremtiden。

e)分析器

剖析:enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i anvendelse af personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons arbejdsinsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelser。

f) Pseudonymisering

假名er behandling af personoplysninger på en sådan måde,在personoplysningerne ikke læ nere kan henføres til en bestemt registrerperson uden brug af yderligere oplysninger, forudsat在disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer,在personoplysningerne ikke kan henføres til en identificereller identificerbar fysisk person。

g) Den dataansvarlige eller Den dataansvarlige, der er ansvarlig为“behandlingen”

Den registeransvarlige eller Den registeransvarlige, der eransvarlig for behandlingen, er Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller anddet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger;hvis formålet med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgiving, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgiving。

h)处理器

数据处理人员,司法人员,执法人员,执法人员,执法人员,执法人员på vegne af den dataansvarlige

我)Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et anddet organ, som personoplysningne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej。Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgining, betragtes dog ikke som modtagere;Disse offentlige myndigheders behandling af Disse oplysninger skal være I overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler I overensstemmelse med formålet med behandlingen。

j) Tredjepart

Tredjepart eren fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, registerføreren og personer, der under den registeransvarliges eller registerførerens direkte myndighed er bemyndiget til at behandle personoplysninger。

k) Samtykke

Ved den registreredes samtykke forstås enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker, hvorved den registrerede Ved en erkler æring eller en klar bekræftende处理给予者坐samtykke直到处理af personoplysninger om ham eller hende。

2.地址på den registeransvarlige

Den dataansvarlige med henblik på Den generelle forordning om databeskyttttelse (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU's medlemstater, og andre bestemmelser vedrørende databeskyttttelse er:

GMS仪器

Driemanssteeweg 190

鹿特丹CB 3084号

Zuid-Holland

电话:0031102938888

电子邮件:info@gms-instruments.nl

Hjemmeside: //www.budvahoteli.com

3.饼干

Internetsiderne på GMS仪器bruger cookies。Cookies er tekstfiler, som gemmes i et计算机系统通过en internetbrowser。

管理websteder og服务器på internet bruger cookie。管理cookie indeholder et såkaldt cookie-id。Et cookie-id er en unik cookie标识符。Det består af en tegnstrong, som gør Det muligt at henføre internetsider og servere til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt。detg ør det muligt de be øgte internetsider og server at skelne den enkelte浏览器浏览器fra andre internetbrowere, der indeholder andre cookies。En bestemt internetbrowser kan genkendes og identieres ved jj ælp af det unikke cookie-id。

Ved jælp af cookies kan GMS Instruments给brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen。

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på网状动物optimeres med brugeren i tankerne。饼干gør det som tidligere nævnt muligt os在genkende websteds brugere。Formålet med denne genkendelse er at gøre det letter for brugerne at bruge hjemmeside。Den hjemmesidebruger, der anvender cookies, beo øver f.eks。Ikke at indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden tilgås, da dette overtages af hjemmesiden, og cookien er således gemt på brugerens computersystem。Et anddet eksempel er cooken en indkø bssvogn ien onlinebutik。Onlinebutikken husker via en cookie de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv。

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via websted ved hjælp af en tilsvarende indstillingde anvendte internetbrowser og kan således permanent afvise indstillingen af cookies。去uden kan allerede indstillede cookies直到enhver tid slettes通过en internetbrowser eller andre softwareprogrammer。戴特muligt i alle ængse互联网浏览器。Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan det være, at ikke alle funktioner på websted kan anvendes fuldt ud。

4.对一般数据进行采样

På GMS Instruments的websted indsamles en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system benytter webstedet。Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler。De indsamlede data kan være (1) De anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det tiltrædende system, (3) det websted, hvorfra et tiltræ dde system når websted (såkaldte henvisninger), (4) underwebstederne, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (ip地址),(7)det tiltræ dde systems internetudbyder og (8) alle andre lignende data og oplysninger,Der kan anvendes I tilfælde af angreb på信息知识系统。

通用数据数据库GMS仪器系统对登记人员的影响。(3) sikre den langsigtede levedygtighed af informationsteknologiske systemer og hjemmesideteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb。Derfor分析器GMS Instruments anonymt indsamlede data og oplysninger statissk med henblik på at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler。匿名数据i服务器logfilerne gemmes分离fra al个人数据,som den注册人提供的。

5.通过webstedet搜索kontakt

Hjemmesiden GMS Instruments indeholder oplysninger, der muligg ' r en hurtig elektronisk kontakt til virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også om发胖en generel adse på den såkaldte elektroniske post (e-mailadresse)。Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformer, gemmes de personlige data, som den registrerede person har overf ort, automatisk。Sådanne personoplysninger, som den registrerede frivilligt overf orer til den dataansvarlige, lagres med henblik på behandling af eller kontakt med den registrerede。Der sker ingen videregivelse af disse personoysninger直到tredjemand。

6.鲁汀姆·西格斯莱宁和布洛格对人的看法

Den dataansvarlige bebevararer bebevararer kun Den registreredes personoplysninger i det潮汐,der er n æ dvendigt for在nå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af Den europæiske爱者eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som Den dataansvarlige er underlagt。

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller Hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med de juridiske krav。

7.Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

enver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at få bekræ fet af den registeransvarlige, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ikke behandles。Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne ret til bek æftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver ansat hos den dataansvarlige。

b) Ret until adgang

爱你的主人,爱你的欧洲人,爱你的人,爱你的人,爱你的主人,爱你的主人,爱你的主人,爱你的主人,爱你的主人。Endvidere giver de europæiske directive og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

Formålet med behandlingen;

De berørte kategorier af personoplysninger;

De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere I tredjelande eller国际组织;

Hvis det er muligt, den planlagte period, hvor personoplysningne vil blive opbevaret, eller, Hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge denne period;

Eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller beger æ nning af behandlingen af personoplysninger om den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

Eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndig;

Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, alle tilgæ ngge oplysninger om deres kilde;

Eksistensen af automatiseret beslutningstagning,她在profering下,jf。artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det det mindste i disse tilf ' lde,考虑到涉及到logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan登记处理。

Endvidere har den registrerede ret til网址få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en国际组织。Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blit informeret om de passende garantier i bbindelse med overførslen。

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne ret til indsige, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den datansvarlige。

c) Ret til berigtigelse

在få berigtiget urigtige personoplysninger om ham eller hende。在hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret下,她在give en supplerende erklæring下。

Hvis den registrerede ønsker at ut øve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver ansat hos den dataansvarlige。

d) Ret until sltning (Ret until at billing)

Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at få slette personoplysninger om ham eller hende fra den dataansvarlige uden en ødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden undig forsinkelse, hvis en af følgende grunde er til stede, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne er ikke læ ngern ødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet。
Den registrerede person trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen和en juridisk behandlingen的其他权限。
Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold till artikel 21, stk. 1, i GDPR, ogikke er nogen tungtvejende legtime grunde till behandlingen, eller Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold till artikel 21, stk. 2, i GDPR。
人总是很轻的。
人因爱而爱,因爱而爱,因爱而爱。
个人不得泄露医疗信息。
Hvis en af de烤箱ævnte grunde gør sig gældende, og en registreret person ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af GMS Instruments, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige。En medarbejder hos GMS Instruments skal straks sørge for, at anmodningen om sletings straks bliver efterkommet。

Hvis den dataansvarlige har offentligjort personoplysninginger og er forpligtet til at slette personoplysningne i henhold til artikel 17, stk. 1,在hensyntagen til den tilgæ nglige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen træffe rimelige foranstaltninger下,她在tekniske foranstaltninger下,对于在informere andre datansvarlige, der behandler personoplysningerne, om,在den registrerede har anmodet om,在disse dataansvarlige letters alle links til eller kopier eller kopiering af disse personoplysninger, for så vidt som behandling ikke er nødvendig。En medarbejder på GMS Instruments vil sørge for de nødvendige foranstaltninger i de enkelte tilfælde。

e)让自己变得可爱

enver registeransvarlige til at begrænse behandlingen, når en af følgende betingelser er opfyldt:

Den registrerede person and fægter nøjagtigheden af personoplysningerne i period, der giver Den registeransvarlige mulighe for kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne。

Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoysningerne og anmoder i stedet om beger æ nning af brugen af dem i stedet。

Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men Den registrerede har brug for dem til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav。

窝registrerede har gjort indsigelse mod behandling我henhold直到artikel 21日stk, 1我GDPR indtil侦破er blevet kontrolleret, om窝dataansvarliges洋间的har forrang窝registreredes。

Hvis en af de ovn ævnte betingelser er opfyldt, og en registreret person onsker at anmode om begræ nning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af GMS Instruments, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige。Medarbejderen hos GMS Instruments vil sørge for, at behandlingen begrænses。

f)检索到数据表

爱的记忆,爱的人的记忆,爱的记忆,爱的记忆,爱的记忆,爱的记忆,爱的记忆,爱的记忆。Den registrerede har ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hinding fra Den dataansvarlige, som personoplysningne er blevet leveret, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen foretages ved jælp af automatiserede midler,Så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller som led I udøvelsen af offentlig myndighed, der påhviler den registeransvarlige。

在få personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en andoplysninger, når det er teknisk muligt, og når dette ikke påvirker andres rettighder og frihedsrettighder negativt。

For at gøre retten til dataportabilitet gæ lende kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos GMS Instruments。

g) Ret直到gøre indsigelse

Hver enkelt registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der veder ører hans eller hendes særlige situation, mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR。Dette gælder også用于剖析baseret på disse bestemmelser。

GMS Instruments ikke læ nere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legtime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller for at fastslå, ut æ ve eller forsvare retskrav。

Hvis GMS Instruments behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende med henblik på en sådan markedsføring。戴特gælder轮廓i det omfang, den er relateret til en sådan direkte markedsføring。Hvis den registrerede gør indsigelse over for GMS Instruments mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil GMS Instruments ikke læ nere behandle personoplysningerne til disse formål。

Den registrerede har desuden ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod, at GMS Instruments behandler personoplysninger om ham eller hende til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statisske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af hensyn til offentlige interesser。

at ut øve sin ret til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder på GMS Instruments。Desuden kan den registrerede i forbindelse med brugen af信息samfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF frit benytte sin ret til at gøre indsigelse ved jælp af automatiserede midler ved jælp af tekniske规范。

h)自动设置个人色相,她在侧写

Enhver registreret har ret til ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profering, og som har retsvirkninger for ham eller hende, eller som på lignende måde påvirker ham eller hende væ sentlit, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller gennemføre en aftale eller en aftale, en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig,eller (2) ikke er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgining, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigeder og legtime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke。

Hvis beslutningen (1) er n æ dvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal GMS Instruments gennemf æ re passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legtime interesser, som minimum retten til at få menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og til at anfægte beslutningen。

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder på GMS Instruments。

i) Ret till at tilbagekalde samtykke til databeskyttelse

Hver enkelt registreret har den ret, som den europæiske lover giver give ham eller hende,直到在trække坐着samtykke,直到对hans eller hendes personolysninger tilbage进行处理,直到hever tid。

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder på GMS Instruments。

8.Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og ansøgningsprocedure

Den registeransvarlige indsamler og behandler sø geres personoplysninger med henblik på behandling af øgnings程序。Behandlingen kan også foretages elektronisk。Dette er navnlig tilfældet, hvis en ansøger indsender de tilsvarende ansøgningsdokumenter pr. e-mail eller ved hjælp af en webformulular på webstedet til den registeransvarlige。Hvis den registeransvarlige indgår ens ættelseskontrakt med ens æ ger, vil de indsendte oplysninger ble opbevaret med henblik på at behandle anss ættelsesforholdet i overensstemmelse med de retlige krav。Hvis den dataansvarlige ikke indgår en en ættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen af afslaget, forudsat at ingen andre af den dataansvarliges legtime interesser er til hinder for sletning。安德烈合法的interesser i denne禁止er feks。en bevisbyrde i en procedure i henhold until den den generelle ligebehandlingslov (AGG)。

9.Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af谷歌Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På黛特websted哈尔登数据数据varlige集成组件i谷歌分析(med anonymiseringsfunktionen)。谷歌分析er en webanalysetjeneste。我们分析来自de be øgendes adfærd på hjemmesider的数据。En webanalysetjeneste indsamler b.a。数据来自det websted, hvorfra en person er kommet (den såkaldte referrer), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev besøgt。网络分析、分析、优化、成本效益分析。

Operatøren af谷歌Analytics-komponenten er谷歌Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, CA山景城,94043-1351,USA。

直到webanalyse通过谷歌Analytics bruger den dataansvarlige programmet "_gat。_anonymizeIp”。Ved hjælp af denne应用forkortes ip地址为den registreredes internetforbdelse af谷歌og anonymiseres Ved adgang til websteder fra en eu - medlemsteller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde。

Formålet med谷歌Analytics-komponenten er at analysere trafikken på websted。谷歌bruger de indsamlede data og oplysninger bla .;Til at evaluere brugen af hjemmeside og Til at levere在线-rapporter, som viser aktiviteterne på hjemmesider, samt Til at levere Andre tjenester vedrørende brugen af hjemmeside for os。

谷歌Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske系统。定义是饼干,叉子,烤箱。Med indstillingen af cooken er谷歌i stand until analysere brugen af hemmeside。Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der integreret en谷歌Analytics-komponent, sender internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk data gennem谷歌Analytics-komponenten til谷歌med henblik på online- anningog afregning af provisioner。我禁止医学手术får virksomheden谷歌kendskab til personlige oplysninger, f.eks。den registreredes ip地址,som bla。tjener谷歌直到forstå oprindelsen af be øgende og kliks og dermed直到foretage afregning af provisioner。

烤饼布鲁日直到gemme personlige oplysninger, f.eks。Adgangstidspunktet, hvorfra adgangen blev foretaget, og hvor ofte den registrerede person be øger。Ved hvert be øg på websted overføres sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetadgang, som den registrerede bruger, til谷歌i USA。Disse personoplysninger opbevares af谷歌i USA。谷歌kan videregive disse personoysinger, der er indsamlet gennem den tekniske程序,直到tredjemand。

Den registrerede kan som nævnt ovenfor til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via websted ved jælp af en tilsvarende justing af Den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte at sætte cookies。En sådan tilpasning af den anvendte internetbrowser vil også forhindre谷歌Analytics i at sætte En cookie på den registreredes informationsteknologiske系统。Desuden kan cookies, der allerede er i brug af谷歌Analytics,直到enhver tid slettes通过en webbrowser eller andre softwareprogrammer。

Desuden har den registrerede mulighed for gøre indsigelse mod indsamling af data, der genereres af谷歌Analytics, som er relateret til brugen af dette websted, samt mod Google behandling af disse data og mod muligheden for udelukke en sådan。Til dette formål skal den registrerede download en browser add-on在linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den。Denne browsertilføjelse meddeler谷歌Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider ikke må overføres til谷歌Analytics。安装afbrowser -add-ons betragtes som en indsigelse fra谷歌。Hvis den registreredes informationsteknologiske system senere slettes, formateres eller installeres på ny, skal den registrerede geninstallere browser- addons for deaktivere谷歌Analytics。Hvis browsertilføjelsesprogrammet blev afinstalleret af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til dennes kompetenceområde, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallation eller genaktivering af browsertilføjelsesprogrammerne。

Yderligere oplysninger og google gældende databeskyttelsesbestemmelser kan查找på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/us.html。谷歌分析følgende下的forklares yderligere链接https://www.google.com/analytics/。

10.GMS Instruments bruger Hotjar for bedre forstå brugeres behov og for optimere denne service og oplevelse。在forstå brugeres oplevelse bedre (f.eks.)Hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne kan lide og ikke kan lide osv.), og dette gør det muligt for OS at opbygge og vedligeholde service med brugerfeedback。Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om brugeres adfærd og deres enheder (især enhedens ip address (indsamles og gemmes kun i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browseroplysninger, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise websted)。Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofile。赫弗肯Hotjar eller vi vil nogensinde bruge disse oplysninger直到在identiere individual bruge eller直到在matche dem yderligere data from en individual bruger。杜堪找到yderligere oplysninger i Hotjars private atatlivspolitik。

11.Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af谷歌+

På dette websted har控制器积分谷歌+-knappen som en component。谷歌+ er et såkaldt socialt netværk。Et socialt netværk er Et socialt m odested på internet, Et onlinefællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i Et virtuelt rum。Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller forretningsrelaterede oplysninger。谷歌+给予brugerne af det sociale netværk mulighed at oprette私人profiler, uploade billeder og skabe netværk via venneanmodninger。

Driftsselskabet for谷歌+ er谷歌Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, usa。

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, og hvor der integreret en谷歌+-knap, downloader internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk en visning af den tilsvarende谷歌+-knap fra谷歌via den resptive谷歌+-knapkomponent。我禁止med denne tekniske程序får谷歌kendskab til, hvilken specifik underside på hjemmeside den registrerede har besøgt。Nærmere oplysninger om谷歌+在https://developers.google.com/+/下找到。

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på谷歌+,genkender谷歌ved hvert opkald til avers websted fra den registrerede og i hele den periode, hvor den registrerede opholder sig på, hvilke specifikke undersider af websted den registrerede har besøgt。Disse oplysninger indsamles via谷歌+-knappen, og谷歌sammenligner Disse med den pågældende谷歌+-konto, som er knyttet til den registrerede。

Hvis den registrerede klikker på den integrerede谷歌+-knap på websted og dermed giver en谷歌+ 1-anbefaling, tildeler谷歌disse oplysninger til den registreredes personlige谷歌+-brugerkonto og gemmer de personlige oplysninger。谷歌gemmer den registreredes谷歌+ 1-anbefaling og gør den offentlit tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som den registrerede har accepteret i den forbindelse。Derefter lagres og behandles en谷歌+ 1- anbefels, som den registrerede har givet på dette websted, sammen med andre personoplysninger, f.eks。det navn på谷歌+-kontoen, som den registrerede bruger, og det lagrede foto, på andre Google-tjenester, f.eks。i søgemaskineresultater i Google-søgemaskinen, på den registreredes Google-konto eller andre steder, f.eks。På internetsider eller我禁止使用药物。谷歌er også我站在sammenkæde be øget på dette websted med andre personoplysninger, der er gemt hos谷歌。谷歌注册者endvidere disse person oplysninger med det formål在forbedre optimere de forskellige Google-tjenester。

通过谷歌+-knappen modtager谷歌oplysninger om, at den registrerede har besøgt websted, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til websted er logget ind på谷歌+。戴特斯克,uanset om den registrerede klikker eller ikke klikker på谷歌+-knappen。

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personoplysninger til谷歌,kan han eller hun forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af sin谷歌+-konto, inden han eller hun ringer til websted。

Yderligere oplysninger og google databeskyttelsesbestemmelser kan查找på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/。Flere henvisninger fra谷歌from谷歌+ 1-knappen kan fås under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy。

12.Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

På dette websted哈尔登数据数据varlige积分komponenter fra推特。推特er en flersproget, offentlit tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentlig øre og蔓延såkaldte“推特”,f.eks。Korte meddelelser, som er begrænset直到280 tegn。Disse korte meddelelser er tilgæ ngigige for alle, også for dem, der ikke er logget ind på Twitter。推特虎子også直到登pågældende布鲁吉斯såkaldte追随者。追随者er andre Twitter-brugere, som følger en brugers推特。Desuden给予推特通过标签,链接和转发在henvende sig til et bredt publikum。

推特驱动在推特公司,1355市场街,900套房,旧金山,CA 94103,美国

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), oliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk opfordret til at download en visning af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter。Yderligere oplysninger om Twitter-knapperne在https://about.twitter.com/de/resources/buttons下找到。我禁止med denne tekniske程序får Twitter kendskab til, hvilken specifik下面på websted den registrerede har besøgt。Formålet med integrationen af Twitter-komponenten er en videresendelse af indholdet af dette websted for at give restaurants brugere mulighed for at introducere denne webside i den digitale verden og øge besøgstal。

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Twitter, registrerer Twitter ved hvert opkald til websted fra den registrerede og i hele opholdet på websted, hvilken specifik underside af websted den registrerede har besøgt。Disse oplysninger indsamles通过Twitter-komponenten og禁止注册各自的Twitter-konto。Hvis den registrerede klikker på en af de Twitter-knapper, der er integreret på hjemmeside, tilknytter Twitter disse oplysninger til den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og gemmer de personlige oplysninger。

推特modtager via Twitter-komponenten oplysninger om, at den registrerede har be øgt websted, forudsat at den registrerede er logget ind på推特på tidspunktet for opkaldet til websted。黛特斯克,uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej。Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Twitter ikke er ønskelig for den registrerede, kan vedkommende forhindre deved at logge af fra sin Twitter-konto, inden der foretages et opkald til websted。

De gæ lende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter kan ses på https://twitter.com/privacy?lang=en。

13.数据库kyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

På dette websted哈尔登数据数据varlige积分komponenter fra YouTube。YouTube er en internet-videoportal, der g ' r det muligt for videoutgive at indstille videoklip og andre brugere gratis, som også giver gratis visning, gennemgang og kommingafdem。YouTube giver dig mulighed for offentligg ' re alle former for videoer, så du kan få adgang til både hele film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og videoer, der er lavet af bruugere via internetportalen。

YouTube的driftsselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES。YouTube, LLC er et datterselskab af谷歌Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,山景城,CA 94043-1351,美国。

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), blin internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk opfordret til at download en visning af den tilsvarende YouTube-komponent。Yderligere oplysninger om YouTube kan fås下https://www.youtube.com/yt/about/en/。我禁止med denne tekniske程序får YouTube og谷歌kendskab til, hvilken specifik下面på websted den registrerede har besøgt。

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hvert opkald til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på websted den registrerede har besøgt。Disse oplysninger indsamles af YouTube og谷歌og tilknyttes den registreredes YouTube-konto。

YouTube og谷歌modtager via YouTube-komponenten oplysninger om, at den registrerede har besøgt websted, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til websted er logget ind på YouTube;dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej。Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og谷歌ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, Hvis den registrerede logger af fra sin gen YouTube-konto, før der foretages et opkald til wwebsted。

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, som发现på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, indeholder oplysninger om YouTube og谷歌indsamling, behandling og brug af personoplysninger。

14.Retsgrundlag for behandlingen

第6条第(1)款lit. GDPR对管理人员的约束,对规定的约束和具体规定behandlingsformål。Hvis behandlingen af personoplysninger er n ' dvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, hvilket f.eks。er tilfældet, når behandlingen er nødvendig for at leverer varer eller andre tjenesteydelser, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR。Det samme gælder for sådanne behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks。我tilfælde af forespørgsler vedrørende生产者eller tjenestydelser。Er食者virksomhed underlagt en retlig forpligtelse, hvor behandling af person plysninger Er påkrævet, f.k。直到opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art。6(1) lit. c GDPR。我ældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser。黛特维尔。 være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vitale oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6(1) lit. d GDPR. Endelig kan behandlinger være baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at varetage de legitime interesser, som vores virksomhed eller en tredjepart forfølger, medmindre disse interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysningerne. Sådanne behandlinger er især tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at der kunne antages at foreligge en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den registeransvarlige (betragtning 47, andet punktum i den generelle forordning om databeskyttelse).

15.De legtime interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller af en tredjepart

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, er legtime interesse at udføre virksomhed til gavn for alle medarbejderes og aktionærers velfærd。

16.时期,人的力量

Det kriterium, der anvendes til at bestemme opbevaringsperioden for personoysninger, er den各自的lovbestemte opbevaringsperiode。Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæ sigt, så længe de ikke læ nere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af en kontrakt。

17.杠杆的人ploysninger som et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav;Krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt;Den registreredes pligteelse直到杠杆人;Mulige konsekvenser af manglende杠杆af sådanne oplysninger

Vi præciserer, at udlevering af personoplysninger til dels er påkrævet i henhold til lovgivningen (f.eks。Skattebestemmelser) eller også kan være et resultat af kontraktmæ sige bestemmelser (f.eks。Oplysninger om kontraktpartneren)。Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os。登记日。Forpligtet til at give OS personoplysninger, når virksomhed indgår en kontrakt med ham eller hende。Hvis personoplysningerne ikke stilles til rådighed, vil det have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås。Før den registrerede person giver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en medarbejder。Medarbejderen oplysning den registrerede om, hvorvidt det er påkrævet i henhold til loven eller kontrakten at levere personoplysningerne eller om det er nødvendigt for indgåelsen af kontrakten, om der eren forpligteelse til at levere personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det har, hvis personoplysningerne ikke leveres。

18.预紧af自动安装

Som en ansvarlig virksomhed anvendor vi ikke automatisk beslutningstagning eller profiling。

Generel kontakt

Driemanssteeweg 190
鹿特丹CB 3084号
Nederlandene

Servicecenter

直到alle dine spørgsmål om service

Se servicecenter

Sociale medier

GMS仪器办公室”class=