Maritime_Industrie”class=

4 . sakaklik kalibrasyonu hakkinda sikk sorulan sorular!

博客

Ölçüm yalnazca sonuçlar güvenilir olduronda yapillmaliqdar。萨卡克拉尔克ölçümü德班丹法克拉尔迪迪尔。萨卡克拉伊尔多夫鲁比尔耶基尔德ölçmek için termometrenizdeki sonuçlara veya termokuplunuzun elektrik çıkışına güvenebilmeniz gerekir。

odanazzdaki termomerenin 21oC’yi gösterdiğini düşünün。Gösterilen萨卡卡拉吉安多伊尔鲁奥杜恩丹纳扎尔emin olabilirsininiz ?Belki de oda aslinda 20,5oC,哈塔23oC“dir。Gösterilen sakklazyjin doirru oldugeunu kesin olarak söyleyebilmek için termometreyi kalibre eirsininiz !

sakaklik kalibrasyonu nedir?

Bir termometreyi kalibre etmenin en basit ve yaygain kullanilan ekli karylalattahrmaddar。Termometreyi tam sakaklyzhihni bildiginiz bir eyeyin (buz ve su dolu bir fincan gibi) içine yerlettirin ve termometrenin ne gösterdiğine bakkin。Fincan söz konusu olduronda, termeter 0°C veya 32°F'ye yakoun bir yeri göstermelidir。Daha sonra termometreyi doirru sakaklichy gösterecek耶基尔德ayarlayabilirsiniz。Bu kulaeha kaba gelebilir, ancak aslinda aynqfikri son derece hassas aletleri kalibre etmek için de kullanabilirsininiz !Bu konuda daha sonra bilgi verecehizz。

Çok hassas kalibrasyona sabit nokta kalibrasyonu denir。Sabit nokta kalibrasyonu için çinko, su veya argon gibi belirli bir maddenin erime noktasgay, donma noktasgay veya üçlü noktasgay çok hassas bir ehkilde oluuyturulur。它的- 90'a göre bu noktalarain tam olarak ne olmasiya gerekti土耳其尼bildidiimiz için, sakaklik göstergesi veya termometre tarafyndan gösterilen ölçüm son derece ayrrintthillah olarak deerlendirilebilir。

萨卡克拉克kalibrasyonu neden önemlidir?Bu gerekli midir?

Kalibrasyonun önemi tamamen uygulamaya bajladydar。Barbekunuzun 205oC耶林202 oC göstermesi o kadar da önemli dejiildir (en azzinddan bizim için!),阿卡克比尔哈斯塔尼恩阿塔尼宁39oCMi yoksa 41oCMi oldujourunu bilmek büyük bir fark yaratjir !Bunlar uç noktalarddar ve ölçüm doyrudu土耳其açısından farkliqgereksinimleri olan birçok farkliquygulama vardirr。巴赞ölçümlerinizin doerru olduuzunu bilmek gerekebilir, Bazen de bazakh yanlyllaklara izin verilebilir。

Peki cihazznazzy kalibre etmeniz gerekip gerekmediyini nasjl anlarshniz ?

Bu, duruma ve kurulum protokollerine baikliddar。Garip bir okuma görürseniz, bir bardak buz ve suya benzer bir test yapabilir ve cihazznazzin yakain olup olmaddighyhniqkontrol eirsininiz。安卡çok daha yaygjan olanistanbul, doyruduk gereksinimleri için standartlargin mevcut olmasiddar。布南内德尼genellikle herhangi bir prosesin belirli doyruluk marjlaric dahilinde çalışacak耶基尔德tasarlanmajir奥尔马萨伊达尔。yanlybir sakaklik okumasistanbul belirsizliyeh neden olur!Kalibrasyonun genellikle她yill olmak üzere belirli bir süre sonra önceden yapillmasyarnyn nedeni de budur。Bu, okumalarain her zaman güvenilir ve doirru olmasinnal sa伊拉尔。

dorruluk yaygjan olarak nasiltanymlanilr ?

Özellikle模拟bir termometre söz konusu olduuzunda, yüksek kaliteli cihazlarin dorrulujuu genellikle toplam ölçüm aral拉伊贾尼恩bir yüzdesi olarak ifade edilir。多拉耶兹耶拉,托普兰ölçüm阿拉基耶夫0 - 100oCve dorruluk sakhnif 1.0 ise, bu termometrenin 1 santigrat dereceye kadar doruru olacagiem anlammhna gelir。不道尔鲁鲁厄塔姆ölçekte道尔鲁鲁克达丹尼尔。Yani ölçtüğünüz yey tam olarak 50oC伊势,bu özel teromemeter 49-51oC阿拉基亚恩达比尔耶利göstermelidir。Ölçüm bu araligrian dakhyna çıkarsa, termometrenin hataliqoldu土耳其喀布尔edilir。(Bu ayngay zamanda doirru sakaklilk aralqiiryngay seçmenin neden Bu kadar önemli olduqiunu da açıklar, çünkü ayngay termometrede 0 ila 5oCarashinndaki bir sakaklakia ölçmek gerçek sakakliktan %20'ye kadar sapmaya tabidir!)

Direnç termometreleri için doyruluk genellikle sahnif olarak bir harfle gösterilir。En yaygain sakhnyflar B, ve AA sakhnafydar。B萨纳法比恩阿兹多伊尔夫a萨纳法比恩多伊尔奥拉纳达尔。IEC 60751标准。En güncel versiyonu burada bulabilirsiniz:IEC 60751:2022

比尔·西哈兹·萨尼夫·多夫鲁鲁乌乌纳萨伊普·奥杜·乌乌达,西哈兹±(0,30 + 0,0050 | t |)oCsapma gosterebilir;Burada t mutlak gerçek sakaklaktir。İzin verilen sapma pozitif ve negatif ölçüm aralakklaric için ayniddar ve doyrudujuun tanimmlanma ekli nedeniyle, aralilk arttıkça cihazzan daha fazla derece sapmasyna İzin verilir。

巴兹ıornekler

Örnek olarak 100oC'就像比尔·萨卡卡拉伊尔·阿拉勒姆。Formül bize±(0,30 + 0,0050 | 100 |)= 0,8oCdeğerini verir。雅尼·恰哈赞·多伊尔鲁·喀布尔伊迪尔·比尔梅西için 99,2 ile 100,8oC阿拉辛达比尔德耶尔göstermesi gerekir。
Şimdi 400oCGibi daha yüksek bir sakaklakia ele alalim。Formül size±(0,30 + 0,0050 | 400 |)= 2,3oCdeğerini verir。布克兹恰哈赞397,7乐402,3oC阿拉辛达比尔耶里göstermesine izin verilir。

Özellikle rezistans termometreler hakkindda daha fazla bilgi edinmek isterseniz,Rezistans termometreler hakkindndaki blogumuzaGöz attan veya teknik açıdan daha yatkakhnsanazz,WIKA tarafinkdan yapilan bu teknik açıklamayaBir göz attan。

Termokupllar için萨纳夫1 ve萨纳夫2'nin en yaygain olduqu bakka bir萨纳夫sistemi kullanillir, ancak özel dorruluklar da elde edilebilir。Bunlar uluslararasic olarak bakka bir norm olan IEC 60584-1'de tanymlanmakhtatar。En güncel versiyonu burada bulabilirsiniz:IEC 60584 - 1:2013。Bununla birlikte, termokupllar birçok farkliqmalzeme kombinasyonuna sahip olduuzundan, sakhif 1 doyrudujuu her termokupl türü için ayniqanlama gelmeyebilir。Ölçüm阿拉基耶夫termokupllarda genellikle termometrelere veya direnç termometrelere göre daha yüksek olduturundan, toleranslar da biraz daha yüksektir。

比尔örneğe göz阿塔勒姆。K tipi bir termokupl için萨纳夫1 doyruduk formülü±(1,5 veya 0,0050 | t |)oC'dir, burada büyük olan dejer geçerlidir。Formülde阿尔图伊克阿尔图伊基亚雷蒂耶林“veya”奥尔杜乌纳夫başlangıç de土耳其宁dirençli termometrelere göre çok达哈yüksek奥尔杜乌纳迪克卡特埃丁。艾拉喀,达哈büyük deerer geçerlidir, bu nedenle dorruluoun 1,5oC'de sabit olduqu bir nokta vardir, bundan sonra gerçek sakklajyen %0,5'ine deqiijir。Bu özel萨纳夫için Bu 300oC'de olacaktaur (0,0050 x 300 = 1,5)。Termokupllar hakkhinda daha fazla bilgi edinmek isterseniz,威卡塔拉芬丹哈扎拉南不teknik makal眼睛göz attan。

Kalibrasyon proseduru

Bu makalede sakcaklilk kalibrasyonu hakkinda aldiggymazz dört ana sorunun yanuytlaryna baypliqkalyyoruz, ancak Bu blogda kalibrasyon prosedürünün bir örnekle daha derinlemesine bir açıklamasını takip ediyoruz。

kalibrason, sunduichumuz kalibratörlerVeya ilgili herhangi bir tey hakkindda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bize bildirin!

基因要素iletişim

Driemanssteeweg 190
鹿特丹CB 3084号
Hollanda
GMS仪器办公室”class=